Over mezelf

2013 Oprichter “Deboerenstad”
Het doel van ‘Deboerenstad’ is het bundelen van kennis/informatie over voedselproductie voor inwoners van de stad, zodat ze meer inzicht krijgen in hoe voedsel tot stand komt.

2010 LEI Wageningen-UR ‘Regionale ontwikkeling en Ruimtegebruik’
Verantwoordelijk voor projectleiding, onderzoeksuitvoering en acquisitie op het gebied van natuur en economie.

2003 LEI Wageningen-UR ‘Natuurlijke Hulpbronnen’
Drie speerpunten:
* sociaaleconomische aspecten natuurbeheer door agrariërs en particulieren
* duurzame landbouw,
* kosten en financiering van het Nederlandse natuurbeleid

2001 Beleidsadviseur Natuurplanbureau
Hoofdactiviteiten waren de evaluatie van het Nederlandse Natuurbeleid (Natuurbalans en de tweede Natuurverkenning (2002)) en het coordineren van sociaal-economisch onderzoek in opdracht van Natuurplanbureau.

1992 Onderzoeker Landbouweconomisch Instituut (LEI)
Analyses van milieu en economie in de Nederlandse land- en tuinbouw; opzet van de bijdrage van DLO aan de uitvoering van de Emissieregistratie.

1990 Onderzoeker Landbouwuniversiteit Wageningen, Agrarische bedrijfseconomie
Uitvoering project ‘Cost of reducing nitrogen and phosphorus emission in Dutch Agriculture’.

1990 Studie Zootechniek Landbouwuniversiteit afgerond
Specialisaties: Veefokkerij, Agrarische bedrijfseconomie, Algemene Agrarische Economie

1984 Diploma VWO, CSG, Emmeloord

1966 Geboren in Emmeloord (Noordoostpolder)

Meer weten? http://nl.linkedin.com/pub/hans-leneman/12/164/b51/